مسئول واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری کهریزک خبر داد؛

باتوجه به امکانات و تجهیزات موجود در سالن‌های آمفی تئاتر فرهنگسراهای شهر کهریزک؛ امسال برای دومین بار اکران فیلم‌های چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در مراکز آموزشی و فرهنگی شهرداری کهریزک صورت می پذیرد.