اسماعیل آقاخانی، دهیار قمصر:

نشر و ترويج ارزش هاي دفاع مقدس از مهم ترين ضروريات جامعه در مقابله با جنگ نرم دشمن بشمار می رود و بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزی شود تا فرهنگ ايثار و شهادت بيش از گذشته در بين نسل امروز نهادينه شود.