رئیس آکادمی فوتبال استقلال؛

وجود آکادمی با برند استقلال و مربیان حرفه‌ای قصعاً باعث انگیزه جوانان این منطقه می‌شود تا بیش از پیش به ورزش گرایش پیدا کنند و ما جایی برای سکوی پرتاب این استعدادها ایجاد کنیم.