به مناسبت روز اورژانس ؛

مرکز اورژانس 339 قاسم آباد با حضور شهردارکهریزک مهندس عربی، اعضای شورای شهر ومهندس توکلی بخشدار کهریزک و مسئول پایگاه های اورژانس تهران وجمعی از مسئولین مربوط به این بخش در مجموعه ورزشی شهدای قاسم آباد افتتاح شد.

به میزبانی مرکزآتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کهریزک؛

در راستای هم افزایی و بررسی مباحث تخصصی آتش نشانی، اولین نشست تخصصی آتش نشانان استان تهران در سال 96 به میزبانی مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کهریزک برگزار شد.