بخشدار کهریزک با اشاره بر برنامه ریزی و تلاش های ورزشی انجام شده در بخش کهریزک و باقر شهر، افزود: خوشبختانه در المپیاد ورزش روستایی شهرستان ری توسط ورزشکاران بخش جایگاه خوبی کسب کردیم.

همچنین در جلسه ستاد ساماندهی امور ورزش و جوانان، صداقت رئیس ورزش و جوانان شهرستان ری در خصوص برگزاری مسابقات المپیاد روستایی و مقام های کسب شده توسط روستاهای بخش کهریزک و کیفیت برگزاری آن مطالبی را ایراد کردند و پس از آن به بررسی مشکلات ورزشی بخش کهریزک اعم از تکمیل پروژه ورزشی باقرشهر و انشعابات این مرکز پرداختند.