تماس با ما

شما می توانید،برای ارسال خبر پیشنهاد و انتقاد از سایت و کانال تلگرامی ما با شماره ۰۹۳۵۶۳۳۷۵۴۶  تماس حاصل نمایید.

مدیر مسئول : جاوید حبیب زاده

آدرس کانال تلگرامی

https://telegram.me/baghershahrnews1