سرویس: کهریزک

همزمان با فرارسیدن هفته ملی مهارت آموزی؛

همزمان با فرارسیدن هفته مهارت آموزی، مسئولان بخش کهریزک با حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری مهدی آباد، از نزدیک شرایط و امکانات این مرکز را مشاهده کردند.

خطیب جمعه بخش کهریزک؛

آیت الله سید احمد موسوی اظهار داشت: دبیرکل سازمان ملل ابتدا نام رژیم های جنایت کار و کودک کُش را در لیست ناقضان حقوق بشر قرار دهد، بعد درباره برجام ایران نظر دهد.

خطیب جمعه بخش کهریزک؛

آیت الله سید احمد موسوی اظهار داشت: مردم با اتحاد و یکپارچگی در صفوف بهم پیوسته نماز عید فطر حماسه ای کم نظیر را رقم زدند و بار دیگر اقتدار ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.