سرویس: حسن آباد

رئیس اداره ورزش و جوانان حسن آباد:

رئیس اداره ورزش و جوانان حسن آباد گفت: با همکاری دفتر ورزش کارگری و شهرداری و شورای اسلامی شهر ، اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی سال 1394 در روز چهارشنبه 16 دی برگزار می شود.