سرویس: اجتماعی

به گزارش خبرنگار باقرشهر نیوز، مادر شهید ابراهیم عیسوند دوری و دلتنگی چندین ساله خود را التیام بخشید و دعوت حق رالبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

فرماندار شهرری خبرداد:

فرماندار شهرری با تاکید بر اینکه مشکل آب منطقه باقرشهر تا پایان سال حل می شود ادامه داد: اعتباراتی به دو مجموعه آب منطقه ای و آبفا داده ایم که برای ساخت مخزن قیام دشت و حل مشکل انتقال آب باقرشهر قدم های بلندی برداشته شود.