سرویس: فرهنگی

ای فیلم داستان جوانی است که به عشق مدل شدن به تهران می آید و در نهایت با سختی های فراوان به تجربه های بالائی می رسد. از عوامل فیلم می توان از: شهرام حجازی دستیار کارگردان و محمد ثریا فیلمبردار و بازیگران: جاهد حبیب زاده و مهری آل آقا و شیوا مکینیان و کمیل علیپور نام برد.

جلسه مشاوره و آموزش خانواده به همت شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر و با مشارکت آموزش و پرورش منطقه کهریزک طی ۱۰جلسه با موضوع «خانواده اسلامی ایرانی» از چهارشنبه۲۵بهمن ماه بصورت رایگان آغاز شد و تا ۱۵اسفند با سخنرانی دکتر دهنوی به پایان خواهد رسید.