سرویس: فرهنگی

اسماعیل آقاخانی دهیار قمصر:

تمام ملت ایران اسلامی به گونه ای در دفاع مقدس سهیم هستند؛ عده ای جانشان را فدا کردند و در بهشت در پیشگاه خداوند روزی می خورند، عده ای دست و پا و چشم خود را هدیه کردند و شهدای زنده و موتور محرک ما در مقابله با جنگ نرم دشمن هستند و عده ای مالشان را هدیه کردند و رزمنده ای را توان جنگیدن بخشیدند.

شهردار باقرشهر:

آموزش شهروندان سرمایه معنوی ماست چرا که این آموزش ها و اطلاع رسانی ها چه در قالب جشنواره باشد چه تئاتر خیابانی و هر برنامه ای کمک می کند تا سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهر بالا تر رود و همین مشارکت میزان صیانت و نگهداری شهروندان را از کالبد و مبلمان شهر بالا می برد.

اسماعیل آقاخانی دهیار قمصر:

خوشبختانه با تلاش و زحمات شبانه روزی عوامل دهیاری و همچنین حمایت های مجموعه شورای اسلامی روستا و همکاری فرماندهی انتظامی و امنیتی و بسیجیان همیشه در صحنه شاهد یک جشن باشکوه و به یاد ماندی در روستا بودیم.