سرویس: باقرشهر

امام جمعه باقرشهر؛

آیت الله سید احمد موسوی امام جمعه بخش کهریزک با اشاره به اینکه ولایت فقیه استمرار اعتقاد ما به امامت و ولایت است، گفت: مجلس خبرگان آینده باید از اصل ولایت فقیه دفاع نماید.