سرویس: باقرشهر

وقتی به سمت جنوب تهران حرکت می کنیم و به حاشیه های شهرهای باقرشهر، حسن آباد و کهریزک نزدیک تر می شویم تپه های بزرگ و کوچکی از نخاله های ساختمانی را مشاهده می کنید. دیگر کار به جایی رسیده است که حاشیه خیابان یا بزرگراه محل پسماندهای ساختمانی شده و خلاف شرکت های ساختمانی افزایش یافته است.

به همت آموزش شهروندی شهرداری باقرشهر :

واحد آموزش شهروندی شهرداری باقرشهر با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با حوادث غیر مترقبه ویژه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه باقرشهر نمود.

توسط مادر شهید منظری:

مراسم افتتاحیه رسمی آموزشگاه زبان انگلیسی فرهنگسرای استاد شهریار باقرشهر با حضور نایب رئیس شورای اسلامی باقرشهر ، معاونت خدمات شهری و معاونت فرهنگی شهرداری ، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از اولیا دانش آموزان در فرهنگسرای استاد شهریار برگزار گردید.