مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین شهرستان ری:

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اربعین شهرستان ری گفت: شهرستان ری به‌عنوان قبله تهران جایگاه مذهبی رفیعی دارد که اوج تجلی آن در مناسبت‌های آیینی نظیر پیاده‌روی «جاماندگان حرم» ظهور و بروز می‌یابد.