رئیس سالن تشریح پزشکی قانونی کشور گفت: اینکه حقی زنده می‌شود راضی و خوشحال می‌شوم، در تالار تشریح کسی که فوت کرده است زبان گویایی ندارد و اینجا پزشکی قانونی نقش اصلی را دارد و همواره احیای حق می‌کند.

همزمان با گروه های امدادی دیگر،

معاونت بسیج سازندگی ناحیه ری گفت: مسئولیت پشتیبانی از روستای “بی‌بیانی” به سه شهرستان ری، قرچک و رباط کریم با محوریت ناحیه ری واگذار شده است که انواع خدمات تخصصی، تهیه غذا، تامین چادر و سیستم‌های گرمایشی در این روستا انجام می‌شود.