شهردار منطقه 20 از جمع آوری یک هزار و 634 تن زباله و نخاله معابرشهرهای تازه آباد و ازگله شهرستان ثلاث باباجانی طی 7 روز و افزایش 52 تنی متوسط زباله های روزانه این شهرستان نسبت به روزهای قبل از حادثه زلزله خبرداد.

یادداشت سردبیر شبکه خبری تهران نیوز؛

بسیج یک سازمان مردم نهاد است که از روز اول با ارتش بیست میلیونی خواندن، اعلام شده است که این سازمان متعلق به همه گروه‌ها و اقشار جامعه است، کما این‌که اکنون در هر قشر ومحله و صنف، ‌شعبه‌ای از آن دیده می‌شود که به‌دست خود اهالی آن محل یا اعضای آن صنف و قشر، امورات و برنامه‌هایش تدوین و مدیریت می‌شود.