بیش از دوسوم کاربران خبرفوری، بانک مرکزی را مقصر بحران موسسات مالی غیرمجاز می دانند

مجلس امروز درحالی در جلسه غیرعلنی خود به یکی از بحث برانگیزترین بحران های اقتصادی کشور پرداخت و نتایج یک نظرسنجی حکایت از نارضایتی مردم از عملکرد اقتصادی دولت دارد.