ای فیلم داستان جوانی است که به عشق مدل شدن به تهران می آید و در نهایت با سختی های فراوان به تجربه های بالائی می رسد. از عوامل فیلم می توان از: شهرام حجازی دستیار کارگردان و محمد ثریا فیلمبردار و بازیگران: جاهد حبیب زاده و مهری آل آقا و شیوا مکینیان و کمیل علیپور نام برد.