درحالی که سخنگوی دولت غیبت‌ رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت را مشغله کاری عنوان کرده روزنامه آرمان اصرار دارد قرابت روحانی و هاشمی را دلیلی برای این عدم حضور معرفی کند.

هاشمی در مراسم رونمایی از نرم افزار بانک اطلاعات مناطق محروم:

استاندار تهران با بیان اینکه اقدام ارزشمند بسیج در زمینه محرومیت زدایی استان تهران موجب تصمیم گیری بر اساس اولویت می شود، ادامه داد : طی سالیان زیادی فکر نمی کردم تهران با محرومیت روبرو باشد ولی در زمان استانداری تهران متوجه شدم این استان دارای مناطق محروم زیاد است .