از پنوم پنه کامبوج تا تهران

افغانستان در مسیر رشد ورزش خود، نمایه‌های قابل توجهی داشته‌اند. از مدال برنز المپیک گرفته تا خودنمایی در فوتبال با تشکیل لیگ افغانستان و حالا بازی‌های بالاتر از حد تصور اهالی فوتبال در آسیا، آنها در حالی برابر کامبوج در تهران میزبان بازی هستند که بازی رفت را در پنوم پنه پیروز شده‌اند.

معصومه حاج حسینی مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان با اشاره به افزایش طلاق در جامعه بیان کرد: طلاق در کل از مبغوض ترین حلال هایی است که در دین اسلام از آن یاد شدهباید سعی کنیم از این امر جلوگیری کنیم اما متاسفانه طلاق توافقی یکی از بحران هایی است که در خانواده های ایرانی رو به افزایش است.