ابعاد اقتصادی همکاری نظامی و استراتژیک چین با ایران؛ %

این همکاری یک نکته اساسی دارد و آن اینکه ایران به چین به عنوان یک قدرت هژمونیک و امپریالیستی نگاه نمی کند و از سویی چین هیچ گاه سیاست خارجی و داخلی ایران را مانند غرب در موضوعاتی نظیر دموکراسی و حقوق بشر به چالش نکشیده است، بلکه برعکس در بحرانی ترین شرایط نظیر دوران تحریم های اقتصادی به تقویت بنیان نظامی و ساختار بندی مجدد اقتصادی ایران کمک کرده است.

معاون استاندار تهران:

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران گفت: همدلی و هم‌زبانی فقط برای تزئین سربرگ‌ها نیست، بلکه باید در مقابل مشکلات عظیمی که جهان اسلام را تهدید می‌کند، همدل و واحد باشیم زیرا ایران به عنوان کشور اهل بیت(ع) تنها نقطه اتکای مسلمان دنیا است.