برچسب: آلودگی

شهرری از لحاظ آلودگی هوا در صدر مناطق شهر تهران قرار دارد، این نقطه جنوبی پایتخت با داشتن مجموعاً ۳۷ روز ناسالم از نظر میزان ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون، تا اینجای پاییز امسال را پشت سر گذشته است.

مردم شهرری هوایی آلوده تنفس می‌کنند/ شاخص میانگین روی عدد ۶۶

با بررسی شاخص ایستگاه‌های مختلف شهر تهران در می‌یابیم که در یک منطقه، هوای آلوده مردم را آزار می‌دهد. فرمانداری شهر ری با شاخص ۱۱۸ تنها منطقه آلوده امروز تهران می‌باشد.