برچسب: افتتاح دانشگاه

آئین افتتاح دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه خیریه کهریزک با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، هیأت مدیره و امناء کهریزک، خانواده زنده یاد مصطفی نراقی بانی ساختمان دانشگاه، جمعی از اساتید، دانشجویان و مددجویان این مجموعه خیریه برگزار شد.