برچسب: تشکیل ۴۴ پرونده قضایی در آبان ماه سال جاری توسط واحد حقوقی شهرداری باقرشهر

عملکرد آبان ۹۶ واحد حقوقی شهرداری باقرشهر؛

بررسی ده پرونده مشارکتی، بررسی یازده قرارداد، اظهار نظر در خصوص ده پرونده واصله از واحد املاک و مستغلات و پنج پاسخ استعلام به واحد شهرسازی، درآمد و نوسازی شهرداری در این ماه انجام شده است.