برچسب: خودرو

مسئول آتش نشانی شهرداری کهریزک؛

عوامل امداد و نجات ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام و مشاهده گردید که تصادفی بین خودرو تویوتا هایلوکس متعلق به ارگان نظامی با خودرو پراید رخ داده است که راننده خودرو پراید از ناحیه گردن آسیب دیده و به دلیل باز نشدن درب ، درون خودرو محبوس گردیده است.