برچسب: روستاهای بخش کهریزک

جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری و معاونین وی با همراهی بخشدار کهریزک و مدیر آبفای روستایی شهرستان ری و تعدادی از روسای ادارات شهرستان ضمن بازدید از روستاهای این بخش مشکلات حوزه آب روستایی را بررسی نمودند.