برچسب: زباله

پس از 50 سال؛

مرتضی طلایی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در همایش نقش بانوان شورایاری در توسعه پایدار شهری با اعلام این خبر گفت: شهرداری تهران پس از ۵۰ سال توانست معضل حوضچه های شیرابه زباله در کهریزک را حل کند و دیگر هیچ حوضچه شیرابه ای در کهریزک وجود ندارد.