برچسب: ساماندهی

مدیر واحد ترافیک شهرداری کهریزک؛

یکی از عوامل اصلی تصادفات و انحراف خودروها به دلیل عبور از سرعت‌گیرها بود که با توجه به آغاز طرح ارتقای امنیت ترافیکی شهر، رنگ‌آمیزی سرعت‌گیرهای معابر اصلی و فرعی از سوی واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری کهریزک به اجرا درآمد.

رئیس اداره ورزش و جوانان باقرشهر خبر داد؛

سید عباس عبدالهی با تاکید بر اینکه ساماندهی امور جوانان یکی از اهداف اصلی اداره ورزش باقرشهر خواهد بود،اظهار داشت:در تلاشیم تا با برگزاری جلسات متعدد برنامه های متنوعی برای جوانان باقرشهری اجرا کنیم.