برچسب: شهرداری

رییس شورای اسلامی کهریزک؛

شورای پنجم دو‌هدف را برای جذب گردشگران‌در دستور کار‌خود قرار داده که مرمت و بازسازی ساختمان فخر الدوله و تپه های باستانی و‌همچنین تملک کارخانه قند است و‌ امیدواریم در ادامه کار بتوانیم در راستا بهترین عملکرد را از خود نشان دهیم.

در اولین جلسه پنجمین دوره شورای شهر اسلامشهر؛

در اولین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی پس از برگزاری آیین تحلیف. علیرضا مهرپویان طارانی رییس اورینب مسرور نایب رییس ایوب علایی و کریم نایبی به ترتیب منشی اول و دوم و مصطفی سالاریان به عنوان خزانه دار پنجمین دوره شورای اسلامشهر انتخاب شد.

شهردار تهران امروز با حضور در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، سند تحویل و تحول را پیرامون آنچه که شهر تهران در آن قرار گرفته است ، به مهدی چمران تحویل داد.