برچسب: شهرداری باقرشهر

به دلیل عدم رعایت قوانین شهرداری؛

با توجه به عملکرد آبان ماه واحد اجرای احکام شهرداری باقرشهر؛ در این ماه هفت مورد بازدید از اماکن پلمپ شده و غیره صورت گرفته و همچنین دو مورد فک پملپ توسط شهرداری باقرشهر انجام شده است.

سرپرست تیم کوهنوردی شهرداری باقرشهر؛

تیم کوهنوردی شهرداری باقر شهر به مناسبت گرامیداشت ایام اربعين سید و سالار شهيدان امام حسین (ع) به ارتفاعات استان مازندران و قله ارفع کوه صعود کرده و پرچم پر عشق آن امام را به اهتزاز در آوردند.