برچسب: شهردار باقرشهر

شهردار باقرشهر؛

مجموعه شهرداری باقرشهر از فعالیت های شرکت سایپا پرس حمایت می کند و امیدواریم اشتغال زایی در راستای به کار گرفتن جوانان باقرشهری باشد تا از این طریق بتوانیم برای جوانان پرتلاش این خطه تولید اشتغال نماییم.

شهردار باقرشهر؛

برماست تا شرایطی در سطح شهر به وجود بیاوریم تا توسعه همه جانبه ورزش را در بین همه اقشار جامعه شاهد باشیم و با برداشتن مسائل و مشکلات پیش رو در عرصه ورزش و تربیت بدنی ، بتوانیم قهرمانانی ملی و بین المللی پرورش دهیم.

شهردار جدید باقرشهر؛

باید از حداکثر ظرفیت های موجود در شهرداری باقرشهر استفاده کنیم و روند خصوصی سازی را در پیش بگیریم چرا که خصوصی سازی می تواند بسیاری از مشکلات مالی را رفع نماید و شهرداری نیز باید با درآمدزایی بخشی از هزینه های متحمل شده را از دوش شهرداری بردارد.