برچسب: قمصر

حسین احمدوندسرپرست دهیاری قمصر ضمن تشکر و قدردانی از رابطین بهداشت گفت: رابطین شبکه ی بهداشت روستای قمصر با دل و جان و کاملا رایگان در این روستا فعالیت می کنند وظیفه ی خود دانستیم در مراسمی از این عزیزان تجلیل کنیم.

متاسفانه شهرستان ری بر روی گسل زلزله قرار دارد و با توجه به بروز زلزله‌ی اخیر ترس از ویرانی و خرابی زلزله در بین تمامی مردم به وجود آمده است.