برچسب: محیط زیست

فرونشست زمین به حدود ۳۰سانتی‌متر در سال رسیده است.

دکتر مهدی زارع، استاد زلزله‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، فرو‌نشست زمین، کاهش میزان بارندگی و بحران آب را از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در شهر تهران عنوان کرد و گفت: طی دهه گذشته در گستره غرب و جنوب غرب تهران که اکنون جمعیتی حدود ۲میلیون نفری را در خود جای داده است، میزان فرونشست سالانه زمین به حدود ۳۰سانتی‌متر در سال رسیده است.