برچسب: مدرسه

با توجه به با رسیدن فصل پاییز سال تحصیلی جدید رقم می خورد و دانش آموزان فصل جدیدی از تحصیل و آموزش خود را شروع می کنند بنابراین چهره شهر نیز باید برای این آغاز پر از شور و نشاط آماده باشد تا دانش آموزان در محیطی سالم و زیبا به تحصیل بپردازند.