برچسب: همایش

در باقرشهر انجام شد؛

همزمان با روز جهانی دیابت امروز ۲۵ آبان ماه جشنواره تغذیه سالم و روز جهانی دیابت در فرهنگ سرای عطرنرگس با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی باقرشهر، مسئول آموزش شرکت نوونوردیسک، کارشناس مسئول واحد دیابت بهداشت شهرستان ری