برچسب: پیاده رو

گزارشی از ساخت وساز های خیلی مجاز!

گزارشی اختصاصی بر پایه اعتراضات مردمی/در حالت عادی حریم پیاده روهای باقرشهر مورد تعرض انواع و اقسام اجسام قرار می گیرند، حال تصور بفرمائید که ساخت و سازی هم در میان باشد.