برچسب: گروه جهادی

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان تهران؛

سرهنگ عبداله اصغری اردوهای جهادی را فرصتی مناسب برای توسعه فرهنگ مدیریت انقلابی در نسل جوان دانست و گفت: این اردوها راهی مناسب برای خودسازی در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب با روحیه‌ای جهادی است.