برچسب: گسل

معاون امور فنی و عمرانی فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه عمر بافت های فرسوده شهرری در برخی محلات مانند نفرآباد، زهیرآباد و محله شهادت بالغ بر 40 سال است گفت: وضعیت بافت فرسوده شهرری بحرانی است.