سرویس: اقتصادی

وکیل‌خارجی میلیاردرنفتی:

منابع و اموال آقای زنجانی پس از تحریم به افراد معتمد ایشان منتقل شد تا از گزند تحریم و توقیف دور بماند. این افراد با توجه به شرایط موجود فقط جواب‌گوی شخص ایشان خواهند بود و نه قوه قضائیه ایران.

اولین آثار کمپین " نه به خودروی بی کیفیت " :

سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.

بانک صادرات ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و ٢٠ استان کشور از بین داوطلبان واجد شرایط کارمند استخدام می‌کند.

كشاورزي ارگانيك و استفاده از مواد غذايي سالم و طبيعي از جمله اهدافي است كه در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده بود، اما استفاده بي‌رويه از سموم و كود‌هاي شيميايي و تزريق هورمون به طيور و دام‌ها همچنان ادامه دارد و تحقق اين هدف را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.

بر اساس مصوبه دولت، بهای آب شرب شهری به ازای هر واحد مسکونی برای مصارف ماهانه کمتر از ۱۵ متر مکعب ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب ۱۵ درصد، بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب، ۲۰ درصد، همچنین بیش از ۴۰ متر مکعب،۳۰ درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی،۲۰ درصد افزایش یافت.