سرویس: باقرشهر

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت: کارگاه تولید لنت تقلبی در شهرری پلمب و صاحب کارگاه پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

«پژمان پشتام» فرنگی‌کار تیم ملی

«پژمان پشتام» فرنگی‌کار تیم ملی با اینکه در این سال‌ها همواره در اردوهای تیم ملی حضور داشت، اما هیچ‌گاه پشت پدر جانبازش را خالی نکرد و همزمان با ورزش حرفه‌ای، برای درمان پدر و تامین مخارج زندگی می‌کند.

واحدی غیرمجاز در کهریزک که با ذوب سرب باطری های فرسوده هوای محیط اطرف و منابع زیرزمینی را به طور وحشتناکی آلوده کرده بود، پلمپ شد.