سرویس: باقرشهر

موش ها در خیابان های باقرشهر جولان می دهند. برای دیدن آنها نیز نیاز به چشم مسلح و یا ابزار خاصی نیست.فقط کافی است نگاهی به جوی های کنار خیابان و یا فاضلاب انداخت تا متوجه شد باقرشهر می رود تا به شهر موش ها تبدیل شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج روح الله (ره)باقرشهر تاکید کرد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج روح الله(ره) باقرشهر گفت: نیروهای بسیج و سپاه به‌عنوان پاسداران حریم ولایت باید از آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدید احتمالی برخوردار باشند.