سرویس: سیاسی

آیت الله خاتمی در توصیه ای به رئیس جمهور و مجلس گفت: ما کابینه ای می خواهیم که برای مردم کار کند. با حاشیه سازی مردم از شعار خسته شده اند، مردم مشکل دارند، مشکلات مردم را حل کنید، قرآن وروایات به شما می گوید دو معیار را در نظر بگیرید. یک: تعهد، دو: لیاقت و توانمندی. مردم یک کابینه متعهد، متخصص به دین و کارا می خواهند.

امام جمعه موقت تهران گفت: نباید در ابعاد مختلف زندگی و عقیده مردم تفتیش و کنجکاوی کرد، چرا برخی می خواهند همه چیز را درباره افراد بدانند کسی که قرار است استخدام شود چرا باید درباره گرایش او پرسید البته اگر شخص در کار خود گرایش و جناح خود را دخیل کرد باید با او برخورد شود.

مدیرکل حوزه ریاست دادستانی کل کشور گفت: تخریب قوه قضائیه از سوی برخی افراد داخلی و همسو با بیگانگان غیرمنصفانه و ناسپاسی نسبت به نعمتی است که اخیرا در فرمایشات مقام معظمم رهبری به آن اشاره شده است.

فرمانده کل سپاه:

فرمانده کل سپاه با تاکیدبر اینکه توانمندی موشکی به هیچ عنوان قابل معامله و حتی مذاکره نیست، اظهار داشت : ما از توان موشکی همانگونه دفاع می کنیم که مردان غیرتمند از ناموس خود دفاع می کنند.

نامزد شهرداری تهران معتقد است؛ آبروی جریان اصلاح‌طلبی به عملکرد شورای پنجم و شهردار آینده بستگی دارد، از همین رو شهرداری تهران به یک مدیر چند وجهی و ملی نیاز دارد که از شاکله اجرایی و توانایی تعامل با تمامی نهادها و مسوولان برخوردار باشد.

رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی در سال ۹۵ را بسیار فراتر از میزان استانداردهای بین المللی دانست و گفت: با توجه به کمبود امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی و در عین حال ارائه میلیون‌ها خدمت سالانه از سوی دستگاه قضایی به مردم، باید گفت که قضات و کارکنان قوه قضاییه واقعاً کار جهادی انجام می‌دهند.