سرویس: کهریزک

رییس اداره محیط زیست شهرستان ری:

تمام بیمارستان‌های ری به اتوکلاو مجهز هستند رییس اداره محیط زیست شهرستان ری با بیان اینکه بیمارستان‌های شهرستان ری از نظر مدیریت پسماند و فاضلاب مشکلی ندارند، گفت: ۱۷۹واحد از ابتدای سال تاکنون پایش شده است.