سرویس: کهریزک

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران؛

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران گفت: بهترین مکان برای افتتاخ جشنواره‌ی فیلم كوتاه تهران مرقد مطهر امام خمینی(س) بود تا با جمعی از فیلمسازان و مدیران اجرایی جشنواره‌ی بین المللی فیلم تهران، تجدید بیعتی با امام راحل داشته باشیم.