سرویس: کهریزک

به مناسبت یازدهم آبان، روز احیای آزمایشگاه های مدارس

با توجه به نقش مهم فعالیت های آزمایشگاهی در امر آموزش و همزمان با 11 آبان روز آزمایشگاه ، دانش آموزان دختر و پسر بخش کهریزک با حضور در پژوهش سرای کاوش کهریزک ، روزی جذاب و مهیج را سپری کردند.