با حضور استاندار تهران

در مراسم یادمان و تجلیل از آتش نشانان استان تهران که با حضور استاندارتهران برگزار شد،"رسول قراقیه"، مسئول آتش نشانی و ایمنی شهرداری کهریزک به عنوان مسئول نمونه استان تهران، انتخاب و مورد قدردانی قرار گرفت.