بازدید فرماندار ری از موسسه خیریه و مدرسه کرامت معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری به همراه امام جمعه شهرری و اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان ری، از موسسه خیریه و مدرسه کرامت بازدید کرد