وقتی به سمت جنوب تهران حرکت می کنیم و به حاشیه های شهرهای باقرشهر، حسن آباد و کهریزک نزدیک تر می شویم تپه های بزرگ و کوچکی از نخاله های ساختمانی را مشاهده می کنید. دیگر کار به جایی رسیده است که حاشیه خیابان یا بزرگراه محل پسماندهای ساختمانی شده و خلاف شرکت های ساختمانی افزایش یافته است.

سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران با قراردادی یک ساله به باشگاه شهرداری ارومیه پیوست. این در حالی است که وی فصل گذشته در اواسط مسابقات این تیم را ترک کرد و با رقم قراردادی بسیار بالا به تیم زنیت‌کازان روسیه پیوسته بود.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای کشور :

معاون وزیر و همچنین مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای کشوردر مراسم بازدید اولیه از این مرکز گفت: با توجه به ظرفیت های بسیار زیاد این منطقه به زودی مرکز جدید فنی و حرفه ای در بخش قلعه نو از توابع شهرستان ری که در سطح کشور دارای اهمیت و جایگاه خاصی است احداث خواهد شد.