به گزارش خبرنگار باقرشهر نیوز، مادر شهید ابراهیم عیسوند دوری و دلتنگی چندین ساله خود را التیام بخشید و دعوت حق رالبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

فرماندار شهرری خبرداد:

فرماندار شهرری با تاکید بر اینکه مشکل آب منطقه باقرشهر تا پایان سال حل می شود ادامه داد: اعتباراتی به دو مجموعه آب منطقه ای و آبفا داده ایم که برای ساخت مخزن قیام دشت و حل مشکل انتقال آب باقرشهر قدم های بلندی برداشته شود.

ابعاد اقتصادی همکاری نظامی و استراتژیک چین با ایران؛ %

این همکاری یک نکته اساسی دارد و آن اینکه ایران به چین به عنوان یک قدرت هژمونیک و امپریالیستی نگاه نمی کند و از سویی چین هیچ گاه سیاست خارجی و داخلی ایران را مانند غرب در موضوعاتی نظیر دموکراسی و حقوق بشر به چالش نکشیده است، بلکه برعکس در بحرانی ترین شرایط نظیر دوران تحریم های اقتصادی به تقویت بنیان نظامی و ساختار بندی مجدد اقتصادی ایران کمک کرده است.