در آستانه روزجهانی کاهش ریسک سوانح طبیعی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، راه‌اندازی سامانه هشدار پیش هنگام را برای جلوگیری از افزایش ریسک زلزله و پیشگیری از حوادث خطرناک در زمان وقوع زلزله‌های احتمالی شهر ری ضروری برشمرد.

اولین آثار کمپین " نه به خودروی بی کیفیت " :

سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.

در پی شهادت سردار حسین همدانی از فرماندهان سپاه و دوران دفاع مقدس، سپاه تهران بزرگ اطلاعیه ای صادر کرد.