برچسب: آتش سوزی

عضو شورای اسلامی شهر تهران؛

باید در این پالایشگاه که هر چند سال یکبار شاهد بروز آتش سوزی در آن هستیم اقدامات ایمنی به صورت جدی‌تری انجام شود تا شاهد تکرار این حوادث تلخ نباشیم. باید اقدامات ایمنی با توجه به سابقه بروز این مشکل در پالایشگاه انجام می‌شد و جلوی این حادثه گرفته می شد لذا مسئولین باید در این خصوص پاسخگو باشند.