برچسب: ارتقای امنیت

نائب رئیس شورای اسلامی کهریزک خبر داد؛

نائب رئیس شورای اسلامی کهریزک با اعلام این خبر گفت: با توجه به مشکلات مختلف امنیتی ناشی از درگیری ها و مشاجراتی که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم، لزوم استقرار کانکس انتظامی جهت بهبود اوضاع امنیتی در شهرک امام حسن مجتبی(ع)، صادق آباد و قاسم آباد بسیار ضروری بود.