برچسب: روستای درسن آباد

به همت گروه جهادی شهدای مدافع حرم؛

بزرگترین طرح جهادی شهرستان ری در حوزه های عمرانی، پزشکی، آموزشی و فرهنگی به همت گروه جهادی شهدای مدافع حرم در روستای دُرسن آباد افتتاح شد.