برچسب: سرهنگ آرزومندی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت روح الله(ره)

سرهنگ اصغر آرزومندی، فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح الله(ره):

سرهنگ آرزومندی، فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح الله(ره)، طی پیامی از زحمات برادر بسیجی مهدی قربانی، فرمانده حوزه 453 امام هادی(ع) گلحصار تقدیر نمود.

سرهنگ آرزومندی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت روح الله(ره):

عظمت، اقتدار و قدرت نیروهای مسلح و بسیج کشورمان بر هیچ کسی پوشیده نیست و امروز برای اولین بار دربخش فشافویه این اقتدار را در هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشتیم.