برچسب: علیرضا ناصری پور، شهردار باقرشهر

علیرضا ناصری پور، شهردار باقرشهر:

شهروندان باقرشهر، شهروندانی قدردان هستند که دارای هویت محلی بالایی هستند و شهر خود را دوست دارند، همین امور موجب مشارکت خوب آن ها با مجموعه شهرداری است. مردم خدمت به خود را عادلانه قضاوت می کنند، و بهترین منشور تغییر عملکرد ارگان ها هستند.

علیرضا ناصری پور، شهردار باقرشهر:

قطعا کارگران شهرداری به جهت نوع کار خدماتی خود نتوانستند در مراسم های عزاداری شرکت کنند و بخش اعظم ساعات خود را به رفت و روب زباله های سطح شهر بعد از اتمام نذری ها و حرکت دسته جات پرداختند. همین هم قطعا برای آن ها حسناتی را دارد که شک ندارم کمتر از حضور در مراسم های عزاداری نیست.